Εκπαιδευτικοί

Διεύθυνση σπουδών Μαθηματικού τμήματος: Κων/νος Κουτσούμπας, πτυχιούχος του Μαθηματικού τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών.

Διεύθυνση σπουδών Φιλολογικού τμήματος: Παναγιώτα Κουτσούμπα, πτυχιούχος του Φιλολογικού τμήματος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

 

 

Φιλολογικά: Κουτσούμπα Παναγιώτα, Δημοπούλου Σοφία, Κυριακάκη Όλγα

Φυσική: Γεωργακόπουλος Χρυσόστομος, Ράντη Άννα

Χημεία: Σκάρλας Θεόδωρος

Βιολογία: Μπουντή Καλλιόπη

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον: Κοντός Χαράλαμπος

Ανάπτυξη Οικονομικής Θεωρίας: Τσακμάκης Χρήστος

Μαθηματικά: Κουτσούμπας Κων/νος