Λίγα λόγια για εμάς…

Το Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, ΣΥΣΤΗΜΑ ιδρύθηκε το 2014. Στεγάζεται σε ένα σύγχρονο χώρο, προσαρμοσμένο στις ανάγκες των μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Το προσωπικό του απαρτίζεται από καταρτισμένους και έμπειρους εκπαιδευτικούς, που έχουν θέσει στόχο τους την πληρέστερη μετάδοση της γνώσης, τη μεθοδική διδασκαλία και την άρτια προετοιμασία των μαθητών. Τα ολιγομελή τμήματα και η εξατομικευμένη διδασκαλία προσφέρουν στο μαθητή τα εχέγγυα ώστε να ανταποκριθεί επιτυχώς στις απαιτήσεις του σύγχρονου σχολείου.

Πέραν των παρεχομένων σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας, οι μαθητές μας έχουν την δυνατότητα να αξιοποιήσουν τα διαδραστικά εκπαιδευτικά προγράμματα, εγκατεστημένα στους Η/Υ του φροντιστηρίου μας, τα οποία προσφέρουν εξοικείωση με το Ψηφιακό Σχολείο, σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας.

Η διεύθυνση του φροντιστηρίου έχοντας συναίσθηση των οικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζει η σύγχρονη ελληνική οικογένεια, προσφέρει μειωμένα δίδακτρα σε αδέλφια, τρίτεκνους, πολύτεκνους και ταυτόχρονες εγγραφές.