Γ΄ τάξη

Μαθήματα που διδάσκονται:

Μαθηματικά

Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

Φυσική

Χημεία