Α΄ τάξη

Από το Γυμνάσιο στο Λύκειο:

Η μετάβαση από το Γυμνάσιο στο Λύκειο ακολουθείται από μια περίοδο προσαρμογής. Η δυσκολία των μαθημάτων είναι σίγουρα μεγαλύτερη και η αξιολόγηση της προόδου γίνεται με διαφορετικά κριτήρια, με αποτέλεσμα οι βαθμοί στην Α΄Λυκείου να είναι σημαντικά χαμηλότεροι για τη μεγάλη πλειοψηφία των μαθητών. Πράγματι, η Α΄Λυκείου δεν είναι απλά η τάξη μετά τη Γ΄Γυμνασίου, αλλά η επόμενη εκπαιδευτική βαθμίδα.

Η Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ με ευέλικτο πρόγραμμα:

Η Α΄ Λυκείου είναι καθοριστική τάξη, γιατί θεμελιώνονται οι γνώσεις στα Μαθηματικά, τις Φυσικές Επιστήμες και την Ελληνική Γλώσσα, θέτοντας τις βάσεις για τις επόμενες τάξεις.
Η ύλη της Α΄ Λυκείου με βάση το νέο αναλυτικό πρόγρμμα είναι πολύ απαιτητική και χρειάζεται ειδική εκπαιδευτική αντιμετώπιση. Η εμπειρία και το πρόγραμμα του φροντιστηρίου ΣΥΣΤΗΜΑ εξασφαλίζουν το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Στο φροντιστήριο μας λειτουργούν ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα και γίνεται προετοιμασία των μαθητών σε όλα τα μαθήματα.
Οι μαθητές έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα στα ομάδικά μας τμήματα ή σε συννενόηση με τους υπεύθυνους να παρακολουθήσουν ιδιαίτερα μαθήματα.

Μαθήματα που διδάσκονται:
 
Αρχαία
 
Λογοτεχνία
 
Ν. Γλώσσα
Γεωμετρία
 
Φυσική
 
Χημεία
 
Ιστορία