Καθορισμός εξεταστέας – διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2015-2016

By | 4 Σεπτεμβρίου 2015

ΕΔΩ

Πηγή του άρθρου η Δ.Δ.Ε. Ν. Φθιώτιδας (www.didefth.gr)